Dotace

Dotační programy nám již několikrát pomohly aplikovat náš výzkum a vývoj do výroby nových magnetických systémů na světové úrovni, snížit náklady a zejména vyjít vstříc potřebám našich zákazníků.

Vzdělávací moduly 2021/2022

V roce 2021 a v první polovině roku 2022 jsme čerpali dotace na vzdělávání v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“. Jednalo se o podporu de minimis odborného vzdělávání zaměstnanců reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053. Jeden modul absolvovali kolegové konstruktéři (11 dní) a druhý, na téma strojírenská technologie (9 dní), byl pro administrativní pracovníky výroby a obchodu. 

Dotace

Vzdělávací moduly 2021

Dotační projekt POVEZ II - součást projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. Je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a z prostředků státního rozpočtu ČR. Využijeme k prohloubení znalostí pokročilých funkcí systémů Inventor a Vault, rozdílové školení na novou verzi Inventor 2021, školení v nových vývojových směrech strojírenských technologií. Více zde.

 

Dotace

Magnetovačka 2015

Program INOVACE – projekt „Dodávka zařízení pro magnetování’’ - výzva IV projekt 4.1 IN 04/932. Realizace dodávky výkonnějšího zařízení pro magnetování tzv. magnetovačky přinesla zvýšení kvality vyráběných magnetických systémů a zrychlení výrobního procesu WAMAG v rámci GOUDSMIT MAGNETICS GROUP.

WAMAG – ICT 2008

Program ICT v podnicích – výzva I projekt „WAMAG – ICT“projekt 2.2 IT P01. Zavedli jsme ucelený ERP informační systém, zkvalitnili jsme řízení procesů výroby, zlepšili řízení vztahů se zákazníky a zvýšili konkurence schopnost firmy.

Dotace