Separace a detekce primárních a druhotných surovin

Obohacování surovin při zpracování rud a minerálních surovin. Efektivní znovuzískávání hodnotných kovů z odpadů.

Suroviny se tradičně získávají těžbou a zpracováním rud. Rozdílné magnetické vlastnosti minerálů umožňuji řešit obohacování suroviny magnetickou separací. Oddělí se magnetický a nemagnetický produkt, užitečná složka od hlušiny a zvýší se kovnatost.

Procesem mokré i suché magnetické separace a vývojem strojů pro obohacení slabě i silně magnetických materiálů a rud, regeneraci magnetitu nebo ferosilicia z těžkých suspenzí se zabýval již zakladatele naší firmy

Novodobým zdrojem cenných kovů jsou komunální a průmyslové odpady. Užitím magnetické separace a detekce jiných kovů z nich pomáháme vracet do oběhu železo i barevné kovy. Naše řešení pro recyklaci přispívají k omezení dopadů těžby a výrobních procesů na životní prostředí.

Chcete se dovědět více? Níže si projděte související dokumenty. Přečtěte si, jaké inovované magnetické systémy nabízíme pro řešení separace železa i barevných kovů ve spalovnách tuhých komunálních odpadů. 

Potřebujete poradit? Napište nám

Související dokumenty

 Co umíme řešit separací?

Zpracováníi_strusky_ze_spalovny_separatory_nezeleznych_kovu.jpg

Struska ze spaloven odpadů obsahuje v průměru: 8-12% železa, 3-5% neželezných kovů a ±80-85% minerálů. Železné kovy snadno vyseparují bubnové magnetické separátory nebo závěsné magnetické separátory a tyto frakce jsou relativně vysoké čistoty a jsou vráceny zpět do výroby oceli jako druhotná surovina.

Mobilní verze vysoce výkonného Eddy Current separátoru NH1500/38HI umístěného na návěsu. Vyšší účinnost separačních vířivých proudů umožnila prolomit hranici spolehlivé separace již od 0,5 mm (např. tenká měděná vlákna). Přečtěte si náš článek.

mobiele.skid.JPG
Foto_3.jpg

Kontinuální vysokogradientní separátor pro mokrou separaci jemnozrnných železných rud.

Prohlédněte si naše realizace