Magnetická separace železných a neželezných kovů ve spalovně odpadu

Magnetické separátory WAMAG a Goudsmit Magnetics pomáhají měnit strusku po spalování odpadu ve spalovnách v hodnotné druhotné suroviny.

Struska ze spalování komunálního odpadu obsahuje řadu využitelných materiálů, jako jsou železné kovy (5-13 %), neželezné kovy (2-5 %), kovy vzácných zemin, sklo a keramika (5-30 %) a minerály využitelné ve stavebnictví (50 – 70 %). [1]

Tento příspěvek se zaměřuje na recyklaci strusky ve spalovně odpadu společnosti Twence. Spalovna se nachází poblíž osmdesátitisícového města Hengelo ve východní části Nizozemí. Areál již z dálky zaujme barevnými moderními budovami a neobvyklým komínem. Několikapatrová automatizovaná třídící linka strusky po spalování odpadu je instalována ve stometrové hale v areálu spalovny. Úkolem magnetických separátorů české firmy WAMAG je odstranit z upravovaného materiálu železné části. Na ně navazuje soustava separátorů neželezných kovů Eddy Current nizozemské firmy Goudsmit Magnetics.

Vstupní surovinu pro spalovnu přivážejí popelářské vozy a dále se zpracovává materiál vytěžený z nedaleké skládky. Popel po spálení odpadu je zchlazen vodou, rozdrcen v drtiči a dopraven do haly s třídící linkou. Linka začíná širokým dopravníkem s více jak metrovým pásem. Podávaný materiál tvoří velký objem vlhké hrubé drtě obsahující náhodně předměty jako například roztavené plechové obaly nebo zbytky drátů.

Celý provoz linky obsluhuje pouze pět pracovníků: supervizor, tři operátoři a jeden manipulační pracovník. Supervizor řídí hladký průběh třídění také s pomocí kamerového systému, na kterém sleduje klíčová místa linky. Operátoři technicky zabezpečují všechna zařízení linky. Manipulační pracovník odstraňuje největší předměty, které by mohly zastavit linku. Také má na starost čistotu v tomto poměrně prašném prostředí.

Podrcená struska je v první etapě vytříděna závěsným magnetickým separátorem. Zde jsou odseparovány největší železné části. Struska pokračuje do následujících fází vícestupňové magnetické separace. Upravovaný materiál prochází krok za krokem přes závěsné magnetické separátory, bubnové magnetické separátory a magnetické válce.

Sypkost materiálu a třídění podle velikosti zrna průběžně zajišťují vibrační rošty a rotační síta. Meziprodukty a finální produkty separace směřují do pevných i mobilních kontejnerů. Všechna tato zařízení jsou začleněna do dopravních cest a pásových dopravníků tak, aby byla garantována plynulost recyklace. Postupně získáváme jemnější frakce vytříděného materiálu až k finální složce o velikosti částic v řádu milimetrů. Třídící linku zakončuje soustava Eddy Current separátorů, které z jednotlivých zrnitostních frakcí získávají cenné neželezné kovy, například měď a hliník.

Spalovna Twence je příkladem mimořádně úspěšného začlenění provozu tohoto typu do krajiny. Pomáhá efektivně likvidovat a recyklovat denní svozový i skládkový odpadový materiál nejen z Hengelo a okolí, ale i ze vzdálenějších lokalit.

Autorka: Ing. Jana Kolářová

Zdroje: [1] Materiálové využití strusky ze spaloven komunálního odpadu, Michal Šyc a kolektiv, TVIP 2015 [cit. 9. 9. 2018].

 

Potřebujete poradit? Napište nám

Další realizace