Závěsné magnetické separátory

Slouží jako ochrana technologických zařízení před poškozením, zhodnocení produktu. Vhodné pro zpracování materiálu s velkým výskytem železných částic.

Obory: recyklace

Závěsné magnetické separátory se umisťují například nad pásový dopravník. Na rozdíl od magnetických bloků závěsné separátory odlučují zachycené železné předměty neustále. Magnety jsou tak průběžně čištěny a díky tomu jsou velmi vhodné pro odstraňování železa ve velkém množství. Také se nasazují při nebezpečí zablokování železa mezi magnetem a dopravní cestou.

Vyrábíme jak elektrické, tak permanentní závěsné separátory. Nejvhodnější typ pro vaši aplikaci závisí především na výšce instalace a orientaci k dopravní cestě. Pokud je instalační výška magnetu větší, doporučujeme použít elektromagnet. Pro výšky menší potom permanentní typ (bez napájení magnetu). Typy s permanentním magnetem jsou proto běžné pro aplikace na mobilních linkách.

Permanentní závěsné separátory vyrobíme i pro prostředí s nebezpečím výbuchu s výskytem prachu dle ATEX 2014/34/EU - zóna 21 - certifikát FTZÚ 20 ATEX 0004X.

Potřebujete poradit? Napište nám

Zajímají vás podrobnosti? Podívejte se do naší mezinárodní technické databáze na detailní specifikaci produktu.

Prohlédněte si naše realizace

Podívejte se, jaké speciální aplikace se nám podařilo pro naše zákazníky vyřešit.