Závěsné magnetické separátory

Slouží jako ochrana technologických zařízení před poškozením, zhodnocení produktu. Vhodné pro zpracování materiálu s velkým výskytem železných částic.

Závěsné magnetické separátory se umisťují například nad pásový dopravník. Na rozdíl od magnetických bloků závěsné separátory odlučují zachycené železné předměty neustále. Magnety jsou tak průběžně čištěny a díky tomu jsou velmi vhodné pro odstraňování železa ve velkém množství. Také se nasazují při nebezpečí zablokování železa mezi magnetem a dopravní cestou.

Vyrábíme jak elektrické, tak permanentní závěsné separátory. Nejvhodnější typ pro vaši aplikaci závisí především na výšce instalace a orientaci k dopravní cestě. Pokud je instalační výška magnetu větší, doporučujeme použít elektromagnet. Pro výšky menší potom permanentní typ (bez napájení magnetu). Typy s permanentním magnetem jsou proto běžné pro aplikace na mobilních linkách.

 

Chcete si přečíst více? Projděte si níže uvedené související dokumenty.

Obory: recyklace

Detailní specifikace produktu

Prohlédněte si naše realizace

Podívejte se, jaké speciální aplikace se nám podařilo pro naše zákazníky vyřešit.