Demagnetizace

Odstranění nežádoucího zbytkového magnetismu.

Ocelové výrobky a nářadí, se kterými se pracuje nebo přijdou do kontaktu s magnety, mohou být snadno zmagnetovány. Dokonce magneticky nevodivý materiál, jako je nerezová ocel, může být zmagnetována při mechanickém zpracování např. po svařování, broušení, ohýbání nebo obrábění.

Zbytkový magnetismus v ocelových výrobcích a dokonce v nerezové oceli dokáže způsobit spoustu problémů:

  • produkty jsou k sobě přitahovány
  • neodstraněné částice způsobují hrubý povrch po povrchových úpravách (lakování, galvanické pokovování)
  • komplikace při elektrickém svařování odkláněním svařovacího oblouku
  • kovové piliny, které se přilepí na výrobky nebo nářadí
  • vyšší opotřebení ložisek
  • nehody a prostoje automatických obráběcích stanic kvůli přilnutému materiálu

K odstranění a prevenci využijte demagnetizační zařízení během zpracování nebo po konečném zpracování a kontrole.

Potřebujete poradit? Napište nám

Související dokumenty

Jak zjistit úroveň zmagnetování?

Foto 1_Demagnetizace - kancelárska sponka.jpg

Nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda je něco magnetické, je použití kancelářské sponky. Je-li sponka přichycena k předmětu, pak je magnetické pole minimálně 20 Gaussů. Při méně než 20 Gaussech se sponka neudrží a při více než 40 Gaussech drží pevně. Železné piliny se lepí při 10 Gaussech. 

Měření zbytkového magnetismu Gausmetrem

Foto_2_mereni_zbytkového_magnetizmu_Gausmetrem.jpg
Foto 3_Mereni_po_demagnetizaci.jpg

Měření po odmagnetování Gausmetrem.

Prohlédněte si naše realizace