Demagnetizace rotoru turbíny

Odstranění nežádoucího magnetismu před svařováním.

Zákazník nás oslovil s žádostí o odstranění zbytkového magnetismu z polotovaru hřídele rotoru plynové turbíny. Hřídel rotoru je svařená z dílů a při kontrole polotovaru bylo zjištěno zbytkové magnetické pole. Jeho hodnoty se pohybovaly v rozmezí 40 – 70 Gaussů. Magnetické pole takové intenzity ovlivňuje svařovací oblouk a nelze pak zaručit kvalitu sváru. Ta je u tak namáhané součásti, jako je rotor plynové turbíny, velmi důležitá. Proto bylo nutné provést demagnetizaci.

Vzhledem k velikosti rotoru (cca 1,5m x 8 m) byla provedena demagnetizace přímo v místě výroby rotoru. Naši technici k odmagnetování použili speciální mobilní demagnetizační jednotku. Toto zařízení umožňuje provádět jak standardní odmagnetování menších a tenčích ocelových dílů, tak speciální odmagnetování velkých výkovků nebo svařenců. Díky široké škále nastavení našeho zařízení a zkušenostem našich pracovníků můžeme pomoci našim zákazníkům vyřešit potíže s nežádoucím magnetickým polem i u velkých nebo neobvyklých výkovků.

Naši technici provedli odmagnetování a hodnota zbytkového magnetismu byla snížena z hodnot 40 až 70 Gaussů pod 15 Gaussů, což bylo pro zákazníka akceptovatelné a výroba rotoru mohla pokračovat dál. 

Potřebujete poradit? Napište nám

Související dokumenty

Další realizace