Instalace demagnetizačního tunelu

Odstranění zbytkového magnetismu z ocelových plechů před svařováním.

Typ stroje: EDTR001001 –  demagnetizační tunel s obdélníkovým otvorem

Parametry: světlost otvoru 1 500 mm x 100 mm  

Aplikace:

Vyhledali jsme zdroje zmagnetování v provozu. Zákazník se rozhodl zapůjčit si demagnetizační tunel. Na základě vyhodnocení zkušebního provozu tunel zakoupil.

Máte podobný problém?

Níže si projděte související dokumenty a kontaktujte nás.

Další případové studie