Podporujeme

Pravidelně pomáháme neziskovým organizacím a podporujeme projekty v našem okolí.

Magdaléna o.p.s. Mníšek pod Brdy

Terapeutická komunita obecně prospěšné společnosti Magdaléna sídlí v bývalém vojenském areálu na Včelníku nedaleko Mníšku pod Brdy. Poskytuje léčbu klientům, pro které je „kompletní rekonstrukce života“ v podobě ročního pobytu často jedinou možností, jak porazit závislost a vrátit se do běžného života. Pomáháme finačními dary a zapojujeme se do organizovaných sbírek. Zdroj: www.magdalena-ops.cz

Městská knihovna Mníšek pod Brdy

Již dvakrát jsme pomohli rozšířit řadu titulů v Městské knihovně v Mníšku pod Brdy. Knihy vybraly pracovnice knihovny podle aktuálního zájmu návštěvníků a firma WAMAG zajistila financování. Čtení knih podporuje činnost mozku, pomáhá proti stresu, zlepšuje paměť, zvyšuje slovní zásobu a pomáhá vzdělanosti. Proto si myslíme, že i tato podpora má smysl. Poděkování nás potěšilo. 

Soukromý dětský domov SOS 92

Sbírkou zaměstnanců a finančním darem WAMAG jsme přispěli na provoz Soukromého dětského domova SOS92., z. ú. Korkyně-neziskové organizace. Může zde žít až 20 dětí, rozdělených do 3 rodinných skupin. Každá skupina obývá samostatný rodinný dům nebo byt v běžné zástavbě v Dobříši. Snaha je s společně s dětmi fungovat „jako v rodině“. Zdroj: www.ddkorkyne.cz

 

Projekt REMOBIL - odpad zdrojem

Zapojili jsme se do projektu REMOBIL. Třikrát jsme sbírali nepotřebné mobilní telefony a krabice na elektro zařízení, která již dosloužila, má u nás ve firmě stálé místo. V rámci projektu směřuje z každého zrecyklovaného mobilu 10 Kč na charitativní účely např. pro Jedličkův ústav. Znovuvyužití surovin a cenných kovů ze starých mobilů šetří přírodní zdroje a snižuje množství odpadů ukládaných na skládky. 

Charita Starý Knín 

Charita Starý Knín je církevní právnická osoba zaměřená na pomoc potřebným lidem. Působí v rámci celorepublikové sítě farních, oblastních a diecézních charit. Ve své činnosti se zaměřuje především na poskytování sociálních služeb. Podíleli jsme se na zakoupení vozidla pro terénní pečovatelskou službu - péče o seniory a tělesně postižené a přispíváme finančními prostředky. Zdroj: www.socialnipece.cz

SPŠS Betlémská

Spolupracujeme se Střední průmyslovou školou strojnickou v Praze. Pro studenty jsme u nich ve škole prezentovali naše magnetické separátory a jejich použití. Následovala exkurze ve WAMAG a někteří studenti již absolvovali v naší firmě praxi - v konstrukci, na montáži i na obchodním oddělení. Osobní zkušenost s neviditelnou silou magnetismu je vhodným doplněním teorie ze školy.