Separátory neželezných kovů

Průběžné separování cenných neželezných (nemagnetických) kovů z komunálního a průmyslového odpadu. Zhodnocování sekundárních surovin.

Neželezné kovy mohou být separovány jako cenný zdroj druhotných surovin. Separace je založena na principu vířivých proudů. Srdcem systému je rychle se točící magnetický rotor sestavený z výkonných neodymových magnetů, a je excentricky uložen ve speciálním bubnu. Všechny vodivé částice jsou na krátký čas zmagnetovány a působením odpudivých sil odskočí z proudu materiálu.

Stroj může pracovat samostatně nebo včleněný do třídící linky, kdy je lépe zajištěno pravidelné podání vstupní suroviny (elektroodpad-W.E.E.E., kovový šrot, struska ve spalovnách). Separátory mají široké užití pro hrubé i jemné frakce materiálů. Podívejte se na ukázku separace hliníku naším novým separátorem Locust.   

Chcete si přečíst více? Projděte si související dokumenty. 

Obory: recyklace | úprava minerálů a surovin

Detailní specifikace produktu