Deskové magnety

Ochrana technologických zařízení před poškozením, zhodnocení produktu. Pro kontinuální procesy s malou kontaminací feromagnetiky.

Deskové magnety odstraňují feromagnetické částice z různých produktů, které nacházíme například v zemědělství, plastikářství, průmyslu zpracování dřeva a kamene, keramickém a potravinářském průmyslu. Deskové magnety je možné instalovat různými způsoby. Zavěšené nad dopravník, proti konci dopravníku (nad přesyp) případně pod dopravní cestu. Zpravidla platí, že čím blíže je magnet produktu, tím je separace železa účinnější. Magnetický systém těchto separátorů obsahuje speciální magnety mezi póly a tím je dosaženo hlubší prostoupení magnetického pole do produktového toku. Představují jednoduché řešení ochrany technologických zařízení a zajištění kvality produktu.

Chcete si přečíst více? Níže si projděte související dokumenty.

Obory: zemědělství | potravinářství | úprava minerálů a surovin | recyklace

Detailní specifikace produktu