Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti WAMAG, spol. s r.o., se sídlem Pražská 270, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 48950301, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 29170 (dále jen „správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  - jméno a příjmení
  - název společnosti
  - e-mail
  - telefonní číslo (dále jen „osobní údaje)
 2. Osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání elektronického zpravodaje a evidence v CRM, zasílání tiskovin v podobě firemních katalogů, obchodních sdělení (např. pozvánka na výstavu). Tyto údaje budou "správcem" zpracovávány po dobu 5 let. Po uplynutí této doby budete znovu požádáni o souhlas. 
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti WAMAG, spol. s r.o. Zpracování osobních údajů je prováděno "správcem", osobní údaje však pro "správce" mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel softwaru Mailchimp (The Rocket Science Group LLC.)
  • Poskytovatel softwaru KARAT (KARAT Software a.s.)
  • Agentura AITOM Digital s.r.o.
  • Ing. Kateřina Mohaplová (IČ: 47857544)
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 4. Správce předává osobní údaje mimo EU, konkrétně do USA, kde sídlí poskytovatel softwaru. Předání údajů probíhá na základě ověření zpracovatele platformou Privacy Shield.
 5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, stačí nám zaslat e-mail na info@wamag.cz.
 6. Na základě nařízení GDPR máte tato práva:
  • vzít souhlas kdykoli zpět;
  • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
  • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
  • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
  • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
  • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
  • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
  • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.